ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน

เลือกหมวดอักษร

หมวดอักษร ก


พจนานุกรมไทย อักษร ก


ดูคำศัพท์หมวด ก »

หมวดอักษร ข


พจนานุกรมไทย อักษร ข


ดูคำศัพท์หมวด ข »

หมวดอักษร ฃ


พจนานุกรมไทย อักษร ฃ


ดูคำศัพท์หมวด ฃ »

หมวดอักษร ค


พจนานุกรมไทย อักษร ค


ดูคำศัพท์หมวด ค »

หมวดอักษร ฅ


พจนานุกรมไทย อักษร ฅ


ดูคำศัพท์หมวด ฅ »

หมวดอักษร ฆ


พจนานุกรมไทย อักษร ฆ


ดูคำศัพท์หมวด ฆ »

หมวดอักษร ง


พจนานุกรมไทย อักษร ง


ดูคำศัพท์หมวด ง »

หมวดอักษร จ


พจนานุกรมไทย อักษร จ


ดูคำศัพท์หมวด จ »

หมวดอักษร ฉ


พจนานุกรมไทย อักษร ฉ


ดูคำศัพท์หมวด ฉ »

หมวดอักษร ช


พจนานุกรมไทย อักษร ช


ดูคำศัพท์หมวด ช »

หมวดอักษร ซ


พจนานุกรมไทย อักษร ซ


ดูคำศัพท์หมวด ซ »

หมวดอักษร ฌ


พจนานุกรมไทย อักษร ฌ


ดูคำศัพท์หมวด ฌ »

หมวดอักษร ญ


พจนานุกรมไทย อักษร ญ


ดูคำศัพท์หมวด ญ »

หมวดอักษร ฎ


พจนานุกรมไทย อักษร ฎ


ดูคำศัพท์หมวด ฎ »

หมวดอักษร ฏ


พจนานุกรมไทย อักษร ฏ


ดูคำศัพท์หมวด ฏ »

หมวดอักษร ฐ


พจนานุกรมไทย อักษร ฐ


ดูคำศัพท์หมวด ฐ »

หมวดอักษร ฑ


พจนานุกรมไทย อักษร ฑ


ดูคำศัพท์หมวด ฑ »

หมวดอักษร ฒ


พจนานุกรมไทย อักษร ฒ


ดูคำศัพท์หมวด ฒ »

หมวดอักษร ณ


พจนานุกรมไทย อักษร ณ


ดูคำศัพท์หมวด ณ »

หมวดอักษร ด


พจนานุกรมไทย อักษร ด


ดูคำศัพท์หมวด ด »

หมวดอักษร ต


พจนานุกรมไทย อักษร ต


ดูคำศัพท์หมวด ต »

หมวดอักษร ถ


พจนานุกรมไทย อักษร ถ


ดูคำศัพท์หมวด ถ »

หมวดอักษร ท


พจนานุกรมไทย อักษร ท


ดูคำศัพท์หมวด ท »

หมวดอักษร ธ


พจนานุกรมไทย อักษร ธ


ดูคำศัพท์หมวด ธ »

หมวดอักษร น


พจนานุกรมไทย อักษร น


ดูคำศัพท์หมวด น »

หมวดอักษร บ


พจนานุกรมไทย อักษร บ


ดูคำศัพท์หมวด บ »

หมวดอักษร ป


พจนานุกรมไทย อักษร ป


ดูคำศัพท์หมวด ป »

หมวดอักษร ผ


พจนานุกรมไทย อักษร ผ


ดูคำศัพท์หมวด ผ »

หมวดอักษร ฝ


พจนานุกรมไทย อักษร ฝ


ดูคำศัพท์หมวด ฝ »

หมวดอักษร พ


พจนานุกรมไทย อักษร พ


ดูคำศัพท์หมวด พ »

หมวดอักษร ฟ


พจนานุกรมไทย อักษร ฟ


ดูคำศัพท์หมวด ฟ »

หมวดอักษร ภ


พจนานุกรมไทย อักษร ภ


ดูคำศัพท์หมวด ภ »

หมวดอักษร ม


พจนานุกรมไทย อักษร ม


ดูคำศัพท์หมวด ม »

หมวดอักษร ย


พจนานุกรมไทย อักษร ย


ดูคำศัพท์หมวด ย »

หมวดอักษร ร


พจนานุกรมไทย อักษร ร


ดูคำศัพท์หมวด ร »

หมวดอักษร ฤ


พจนานุกรมไทย อักษร ฤ


ดูคำศัพท์หมวด ฤ »

หมวดอักษร ล


พจนานุกรมไทย อักษร ล


ดูคำศัพท์หมวด ล »

หมวดอักษร ฦ


พจนานุกรมไทย อักษร ฦ


ดูคำศัพท์หมวด ฦ »

หมวดอักษร ว


พจนานุกรมไทย อักษร ว


ดูคำศัพท์หมวด ว »

หมวดอักษร ศ


พจนานุกรมไทย อักษร ศ


ดูคำศัพท์หมวด ศ »

หมวดอักษร ษ


พจนานุกรมไทย อักษร ษ


ดูคำศัพท์หมวด ษ »

หมวดอักษร ส


พจนานุกรมไทย อักษร ส


ดูคำศัพท์หมวด ส »

หมวดอักษร ห


พจนานุกรมไทย อักษร ห


ดูคำศัพท์หมวด ห »

หมวดอักษร ฬ


พจนานุกรมไทย อักษร ฬ


ดูคำศัพท์หมวด ฬ »

หมวดอักษร อ


พจนานุกรมไทย อักษร อ


ดูคำศัพท์หมวด อ »

หมวดอักษร ฮ


พจนานุกรมไทย อักษร ฮ


ดูคำศัพท์หมวด ฮ »


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒