ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน

 


 

advertisement

 • ท ๑

  พยัญชนะตัวที่ ๒๓ เป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กดในคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นต้น เช่น ประมาท บทธาตุบิสมัท.

 • ท ๒

  ใช้ประสมกับตัว ร อ่านเป็นเสียง ซ ในคําบางคํา เช่น ทราบ แทรกทรง และในคําบางคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต เช่น ทรัพย์อินทรีย์ มัทรี, ที่อ่านเป็นเสียงเดิมคือ ทร (ไม่ใช่ ซ) ก็มี เช่น ภัทรบิฐ.

 • ท ๓

  [ทะ] ใช้เป็นคํานําหน้านาม แปลว่า คน, ผู้, เช่น ทนาย ทแกล้ว.

 • ทก ๑

  (โบ) ว. ทุก เช่น ทกพวก ทกพาย.

 • ทก ๒

  (แบบ) น. นํ้า. (ป., ส.).

 • ทกล้า, ทแกล้ว

  [ทะกฺล้า, ทะแกฺล้ว] น. ผู้กล้า, ทหาร.

 • ทกล้า, ทแกล้ว

  [ทะกฺล้า, ทะแกฺล้ว] น. ผู้กล้า, ทหาร.

 • ท่ง

  (กลอน) น. ทุ่ง.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒