ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน

 


 

advertisement

 • พยัญชนะตัวที่ ๒ เป็นพวกอักษรสูง ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กกในคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต.

 • ขง

  (โบ) น. กรุง, บางทีเขียนเป็น โขง. (``กรุง' เป็น ``ขุง' และเป็น ``ขง'อย่าง ทุ่ง-ท่ง, มุ่ง-ม่ง).

 • ขงจื๊อ

  น. ชื่อศาสนาสําคัญศาสนาหนึ่งของจีน มีศาสดาชื่อขงจื๊อ.

 • ขจร ๑

  [ขะจอน] ก. ฟุ้งไป. (ข. ขฺจร ว่า ฟุ้งไป แผลงเป็น กําจร ก็ได้;ป., ส. ข = อากาศ + จร = ไป).

 • ขจร ๒

  [ขะจอน] ดู สลิด ๑.

 • ขจรจบ

  [ขะจอน-] น. ชื่อหญ้าชนิด Pennisetum pedicellatum Trin.และ P. polystachyon (L.) Schult. ในวงศ์ Gramineae แพร่พันธุ์รวดเร็วมากและปราบยาก หญ้าทั้ง ๒ ชนิดนี้ต้นอ่อนใช้เป็นอาหารสัตว์ ต้นแก่ใช้ทํากระดาษได้.

 • ขจอก

  [ขะ-] ว. กระจอก, ง่อย, ขาเขยก. (ข. ขฺจก ว่า ขาเขยก, พิการ).

 • ขจัด

  [ขะ-] ก. กําจัด เช่น ขจัดความสกปรก; กระจัด, แยกย้ายออกไป.(ข. ขฺจาต่ ว่า พลัด, แยก).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒