ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน

 


 

advertisement

 • พยัญชนะตัวที่ ๑๖ นับเป็นพวกอักษรสูง ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กดในคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต เช่น รัฐ อัฐ.

 • ฐกัด

  [ถะกัด] ก. ตระกัด, ยินดี, เช่น ฐกัดนี้แก่เถ้าตุ่ยต่วมฤๅจตรู.(ม. คําหลวง ชูชก).

 • ฐากูร

  [ถากูน] (แบบ) น. รูปเคารพ, เทพเจ้าที่นับถือ; ใช้เสริมท้ายชื่อคนที่มีชื่อเสียง เช่น โควินทฐากูร ชื่อผู้แต่งคัมภีร์กาพย์กลอน. (ส. ?กฺกุร).

 • ฐาน ๑

  [ถาน] น. ที่ตั้ง เช่น ฐานทัพ ฝีตั้งฐาน, ที่รองรับ เช่น ฐานพระพุทธรูป.(ป.).

 • ฐานกรณ์

  [ถานกอน] (ไว) น. ที่ตั้งและเครื่องทําให้เกิดเสียงในการพูด.

 • ฐานเขียง

  น. ฐานรองชั้นล่างสําหรับรองฐานอื่น มีหน้ากระดานและลวดท้องไม้.

 • ฐานเชิงบาตร

  น. ฐานรูปเชิงบัวหน้ากระดาน.(รูปภาพ ฐานเชิงบาตร)

 • ฐานเท้าสิงห์

  น. ฐานรูปสมมุติจากสิงห์แบก, ฐานสิงห์ ก็เรียก.(รูปภาพ ฐานเท้าสิงห์)

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒