ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน

 


 

advertisement

 • พยัญชนะตัวที่ ๘ เป็นตัวต้นวรรคที่ ๒ นับเป็นพวกอักษรกลาง ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กดในคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นต้น เช่นกิจ วินิจฉัย ตํารวจ จอร์จ.

 • จก

  ก. ฉก เช่น ระวังงูจะจกเอา, ล้วง เช่น รู้สึกเหมือนกับว่ามีมือใครมาจกกระเป๋า, ควัก เช่น น้องคงแอบมาจกเงินไป ๕๐๐ บาท, ขุด เช่น จกแรง ๆหน่อย ทำอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ได้สักหลุม, คุ้ย, สับ เช่น เอาจอบจกลงไปตรงนั้นซิ; เอาตัวมา เช่น คุณต้องไปจกตัวเขามาให้ได้.

 • จง

  เป็นคําช่วยกริยา บอกความบังคับ เช่น จงปฏิบัติตามระเบียบวินัย,หรือบอกความหวัง เช่น จงมีความสุขความเจริญ.

 • จงเกลียดจงชัง

  ก. ผูกใจเกลียดชังอย่างยิ่ง.

 • จงใจ

  ก. ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา.

 • จงดี

  ว. ให้ดี, ให้เรียบร้อย.

 • จงรัก, จงรักภักดี

  ก. ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง.

 • จงรัก, จงรักภักดี

  ก. ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒