ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน

 


 

advertisement

 • พยัญชนะตัวที่ ๒๘ เป็นพวกอักษรสูง.

 • ผก

  ก. หกกลับ, ปก; (ถิ่นพายัพ) แอบ, ซ่อน, ดัก.

 • ผกผงก

  ก. ผงกหัวขึ้นเหลียวดู.

 • ผกผัน

  ก. หกหัน, ผันกลับ.

 • ผกเรือก

  น. ต้นไทร. (พจน. ๒๔๙๓).

 • ผกา

  น. ดอกไม้. (ข. ผฺกา).

 • ผการาย

  น. เรียกต้นหมากที่เพิ่งออกดอกประปราย.

 • ผกากรอง

  น. ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล Lantana วงศ์ Verbenaceae เช่นชนิด L. camara L. ลําต้นตรง กิ่งสี่เหลี่ยมมีหนามเล็กห่าง ๆ ดอกเป็นกระจุกสีชมพู หรือ แดงอมเหลือง ปลูกเป็นไม้ประดับ และแพร่พันธุ์จนเป็นวัชพืชในบางท้องที่, ก้ามกุ้ง ก็เรียก, ชนิด L. sellowianaLink. ลําต้นเลื้อย กิ่งไม่มีหนาม ดอกสีม่วง, ผกากรองเลื้อย ก็เรียก,ทั้ง ๒ ชนิดนี้เป็นไม้ต่างประเทศ; ชนิด L. trifolia L. ขึ้นในป่าโปร่งระดับสูงทางภาคเหนือ ลําต้นกลม ดอกสีม่วง.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒