ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' อุตดร, อุตร '

  อุตดร, อุตร  หมายถึง [อุดดอน, อุดตะระ] น. อุดร. (ป., ส. อุตฺตร).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • อุตรกุรุทวีป, อุตรกุรูทวีป

  [อุดตะระ] น. ทวีปใหญ่อยู่ทางทิศเหนือของเขาพระสุเมรุเป็นทวีป ๑ ใน ๔ ทวีป ได้แก่ อุตรกุรุทวีปหรืออุตรกุรูทวีปบุพวิเทหทวีป ชมพูทวีป และอมรโคยานทวีป. (ป., ส. อุตฺตรกุร+ ส. ทวีป).

 • อุตรกุรุทวีป, อุตรกุรูทวีป

  [อุดตะระ] น. ทวีปใหญ่อยู่ทางทิศเหนือของเขาพระสุเมรุเป็นทวีป ๑ ใน ๔ ทวีป ได้แก่ อุตรกุรุทวีปหรืออุตรกุรูทวีปบุพวิเทหทวีป ชมพูทวีป และอมรโคยานทวีป. (ป., ส. อุตฺตรกุร+ ส. ทวีป).

 • อุตตรายัน

  [อุดตฺรา] (ดารา) น. จุดสุดทางเหนือ เมื่อดวงอาทิตย์ปรากฏในราววันที่ ๒๒ มิถุนายน เป็นจุดในหน้าร้อน มีกลางวันยาวที่สุด เรียกว่า อุตตรายัน (summer solstice), คู่กับ ทักษิณายัน,ครีษมายัน ก็เรียก. (ป. อุตฺตร + ส. อายน).

 • อุตรนิกาย

  [อุดตะระ] น. ชื่อนิกายหนึ่งในพระพุทธศาสนา คือนิกายฝ่ายเหนือ ซึ่งเรียกว่า มหายาน. (ป., ส. อุตฺตรนิกาย).

 • อุตรผลคุนี, อุตตรผลคุนี

  [อุดตะระผนละคุนี] น. ดาวฤกษ์ที่ ๑๒ มี ๒ ดวง เห็นเป็นรูปงูเหลือม แรดตัวเมีย หรือเพดานตอนหลัง, ดาวเพดานหรือ ดาววัวตัวเมีย ก็เรียก. (ส. อุตฺตรผาลฺคุนี; ป. อุตฺตรผคฺคุนี).

 • อุตรผลคุนี, อุตตรผลคุนี

  [อุดตะระผนละคุนี] น. ดาวฤกษ์ที่ ๑๒ มี ๒ ดวง เห็นเป็นรูปงูเหลือม แรดตัวเมีย หรือเพดานตอนหลัง, ดาวเพดานหรือ ดาววัวตัวเมีย ก็เรียก. (ส. อุตฺตรผาลฺคุนี; ป. อุตฺตรผคฺคุนี).

 • อุตรภัทรบท, อุตตรภัทรบท, อุตตรภัททะ

  [อุดตะระพัดทฺระบด, อุดตะระพัดทะ] น. ดาวฤกษ์ที่ ๒๖มี ๒ ดวง เห็นเป็นรูปราชสีห์ตัวเมียหรือเพดานตอนหลัง,ดาวแรดตัวเมีย หรือ ดาวไม้เท้า ก็เรียก. (ส. อุตฺตรภทฺรปท;ป. อุตฺตรภทฺทปท).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒