ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' สุดหล้าฟ้าเขียว '

  สุดหล้าฟ้าเขียว  หมายถึง ว. ไกลมากที่สุด เช่น เขาหนีไปอยู่สุดหล้าฟ้าเขียว ยากที่ใครจะตามไปถึง, สุดขอบฟ้า ก็ว่า.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • สุดเหวี่ยง

  ว. เต็มที่ เช่น สนุกจนสุดเหวี่ยง.

 • สุดเอื้อม

  ว. เกินระยะที่มือจะเอื้อมถึง เช่น มะม่วงลูกนั้นอยู่สูงสุดเอื้อม สอยไม่ถึง, โดยปริยายหมายความว่า เกินฐานะและความสามารถเป็นต้นที่จะเอามาเป็นของตนได้ เช่นเธอเกิดในตระกูลสูงศักดิ์ สุดเอื้อมที่จะได้เธอมาเป็นคู่ครอง.

 • สุดสงวน

  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

 • สุดา

  น. ลูกสาว. (ป., ส. สุตา); หญิงสาว.

 • สุต ๑

  [สุด] น. ลูกชาย (มักใช้เป็นส่วนท้ายของสมาส). (ป., ส.).

 • สุต– ๒

  [สุตะ–, สุดตะ–] ก. ได้ยิน, ได้ฟังแล้ว.

 • สุตกวี

  [สุตะกะวี, สุดตะกะวี] น. กวีผู้มีความสามารถในการแต่งร้อยกรองตามที่ได้ยินมา. (ป.; ส. ศฺรุต).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒