ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' คำนวณ '

  คำนวณ   หมายถึง ก. กะประมาณ, คิดหาผลลัพธ์โดยวิธีเลข.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • คำนวร

  [-นวน] (แบบ) ว. ควร, ถูกต้อง, เหมาะ, พอดี ๆ, ชอบ, เช่น คิดคิ้วคํานวรนวย คือธนูอันก่งยง. (สมุทรโฆษ).

 • คำนับ ๑

  ก. ทําความเคารพ, ทําความเคารพโดยก้มศีรษะให้. (โบ) น. คําที่ต้องนับถือ, หลักฐาน, เช่น ธก็ให้โกษาธิบดีลําดับคํานับนี้ไว้. (ม. คําหลวง นครกัณฑ์).

 • คำนับ ๒

  ก. มิดชิด เช่น บมิให้เห็นรูเห็นช่อง ที่ล่องลับคํานับนิแล้ว. (ม. คําหลวง ชูชก).

 • คำนัล

  (กลอน) ก. เฝ้าเจ้านาย. (ข. คํนาล่).

 • คำนึง

  ก. คิดทบทวน, นึกตรอง, คะนึง ก็ว่า.

 • คำนูณ

  ก. คูณ, ทบ, ทําให้มากขึ้นตามส่วน.

 • คำโบล

  (โบ) ก. ลูบ, ลูบคลํา, ลูบไล้. (ดู กําโบล).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒