ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ลับลมคมใน '

  ลับลมคมใน  หมายถึง ว. มีเงื่อนงำบางอย่างแฝงอยู่ ไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรเช่น เขาเป็นคนลับลมคมใน คบยาก เรื่องนี้มีลับลมคมในต้องสืบสวนต่อไป.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ลับล่อ, ลับ ๆ ล่อ ๆ

  ว. ผลุบ ๆ โผล่ ๆ, ไม่เห็นถนัด.

 • ลับล่อ, ลับ ๆ ล่อ ๆ

  ว. ผลุบ ๆ โผล่ ๆ, ไม่เห็นถนัด.

 • ลับล่อ, ลับ ๆ ล่อ ๆ

  ว. ผลุบ ๆ โผล่ ๆ, ไม่เห็นถนัด.

 • ลับลี้

  ว. ลึกซึ้งเหลือรู้เหลือเห็นตามธรรมดา; ที่ซ่อนเร้นอยู่ เช่นเก็บของซ่อนไว้เสียลับลี้จนตนเองหาไม่พบ, ลี้ลับ ก็ว่า.

 • ลับแล

  น. เครื่องกั้นหรือบังตา เป็นแผงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขาตั้งขนาบ ๒ ข้าง ยกย้ายได้ มักตั้งต่อช่องประตูเข้าไป บังตาคนภายนอกไม่ให้เห็นภายใน; ชื่อเมืองที่เร้นลับ ถือกันว่าจะพบได้ก็แต่โดยบังเอิญ ถ้าตั้งใจไปไม่พบ.

 • ลับหน้า

  (โบ) ก. ล่วงลับไปแล้ว, ตายแล้ว.

 • ลับหลัง

  ว. ไม่ใช่ต่อหน้า เช่น นินทาลับหลัง ว่าร้ายลับหลัง.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒