ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ยวดยิ่ง '

  ยวดยิ่ง   หมายถึง ว. เยี่ยมที่สุด, มากที่สุด, ยิ่งยวด ก็ว่า.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ยวดยาน

  น. เครื่องขับขี่มีรถและเรือเป็นต้น.

 • ยวน ๑

  น. ชื่อชนชาติกรีก, ชาวอินเดียเรียกเพี้ยนมาจากคํา Ionia; เรียก ชาวไทยทางล้านนาว่า ไทยยวน, เพี้ยนเป็น เยาวนะ โยน หรือ โยนก ก็มี. (ส.).

 • ยวน ๒

  ก. ยั่ว, ล่อ, ชวนให้เพลิน, ชวนให้ยินดี, เช่น ยวนตา ยวนใจ; ก่อกวนให้เกิดกิเลสหรือโทสะ.

 • ยวนยี

  ก. เคล้าคลึงชวนให้กําเริบรัก, คลึงเคล้าให้เป็นที่พอใจ; ก่อกวนให้เกิดกิเลสโทสะ, ยียวน ก็ว่า.

 • ยวบ

  ก. อาการที่ไหวจะยุบลง เช่น นอกชานยวบ.

 • ยวบ ๆ

  ว. อาการเคลื่อนไหวขึ้นลงตามแนวนอน เช่น สะพานยวบ ๆ.

 • ยวบยาบ

  ว. อาการเดินหนัก ๆ ช้า ๆ ทําให้พื้นไหวเยือก ๆ, อาการ ที่พื้นยุบขึ้นยุบลง เช่น เดินบนพื้นฟากยวบยาบ.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒