ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ยมโลก '

  ยมโลก  หมายถึง น. โลกของพระยม; โลกของคนตาย. (ป.).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ยม ๓

  น. ชื่อไม้ต้นหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Meliaceae เช่น ยมหิน(Chukrasia tabularis Juss.) ยมหอม (Toona ciliata M. Roem.).

 • ยมก

  [ยะมก] น. คู่, แฝด, ๒ ชั้น; เรียกเครื่องหมายรูปดังนี้ ๆ ว่า ไม้ยมก สําหรับอ่านซํ้าความหรือซํ้าคําข้างหน้า ๒ หน. (ป., ส.).

 • ยมกปาฏิหาริย์

  น. ปาฏิหาริย์ที่แสดงเป็นคู่ ๆ เป็นปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าทรงกระทําที่ต้นมะม่วงซึ่งเรียกว่าคัณฑามพพฤกษ์ คือ ทรงบันดาลท่อนํ้าท่อไฟออกจากส่วนของพระกายเป็นคู่ ๆ กัน. (ป.).

 • ยมโดย

  น. ชื่อเฟินอิงอาศัยชนิด Lycopodium squarrosum Forst. ในวงศ์Lycopodiaceae.

 • ยมนา

  [ยมมะนา] น. แม่นํ้าใหญ่, ชื่อแม่นํ้าสายหนึ่งในอินเดีย คือ แม่นํ้ายมุนาซึ่งเรียกเพี้ยนเป็น ชุมนา ก็มี. (ป., ส. ยมุนา).

 • ยมล

  [ยะมน] น. คู่. (ป., ส.).

 • ยมะ ๑

  [ยะมะ] ก. สํารวม. (ป., ส.).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒