ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ยิ้มยียวน '

  ยิ้มยียวน   หมายถึง ก. ยิ้มกวนให้เกิดโทสะหรือชวนให้หมั่นไส้.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ยิ้มเยาะ

  ก. ยิ้มเป็นเชิงเย้ยหยัน.

 • ยิ้มแย้ม, ยิ้มแย้มแจ่มใส

  ก. ยิ้มอย่างชื่นบาน, แย้มยิ้ม ก็ว่า.

 • ยิ้มแย้ม, ยิ้มแย้มแจ่มใส

  ก. ยิ้มอย่างชื่นบาน, แย้มยิ้ม ก็ว่า.

 • ยิ้มละไม

  ก. ยิ้มน้อย ๆ อยู่ในหน้า.

 • ยิ้มสู้

  ก. ยิ้มพร้อมที่จะสู้กับอุปสรรคอันตรายใด ๆ โดยไม่ยอมถอย.

 • ยิ้มแสยะ

  ก. ยิ้มแบะปากแยกเขี้ยวเป็นการขู่ขวัญให้เกรงกลัวหรือขู่ว่าจะทำร้าย.

 • ยิ้มหัว

  ก. ยิ้มแกมหัวเราะ, ยิ้มแย้มหยอกล้อกัน.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒