ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ย้ำ, ย้ำ ๆ '

  ย้ำ, ย้ำ ๆ  หมายถึง ก. พูดหรือทําซํ้า ๆ (เพื่อเน้นให้แน่น ให้กระชับ ให้มั่นคง) เช่น พูดยํ้ายํ้าหัวตะปู. ว. อาการที่กัดเบา ๆ เพียงให้บุบหรือเป็นรอยช้ำ เช่น หมากัดย้ำแต่ไม่เข้า เคี้ยวพอย้ำ ๆ.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ย้ำ, ย้ำ ๆ

  ก. พูดหรือทําซํ้า ๆ (เพื่อเน้นให้แน่น ให้กระชับ ให้มั่นคง) เช่น พูดยํ้ายํ้าหัวตะปู. ว. อาการที่กัดเบา ๆ เพียงให้บุบหรือเป็นรอยช้ำ เช่น หมากัดย้ำแต่ไม่เข้า เคี้ยวพอย้ำ ๆ.

 • ย้ำหัวเห็ด

  ก. สอดนอตที่ปลายข้างหนึ่งบานลงในรูแผ่นโลหะ ๒ แผ่นที่ซ้อนให้รูตรงกัน ทำให้นอตร้อนจัดแล้วตอกย้ำให้ปลายบานอย่างดอกเห็ดซึ่งเมื่อปล่อยให้เย็น นอตจะหดตัวรัดโลหะ ๒ แผ่นนี้ให้แนบกันสนิท.

 • ยำยาม

  ก. ชมเชย.

 • ยำเยีย

  ก. ถูกกระทําในทางร้ายโดยวิธีใช้เวทมนตร์ต่าง ๆ, มักใช้ว่า ถูกกระทํายําเยีย.

 • ย่ำแย่

  ว. เหลือทน.

 • ย้ำเหยอ

  [เหฺยอ] ว. เลอะเทอะ, หลงลืม.

 • ยิก, ยิก ๆ

  ว. อาการที่ทำติดต่อกันถี่ ๆ บ่อย ๆ เช่น ท้ายิกเลย เกาหัวยิก ๆ ชวนยิก ๆ,ขยิก ก็ใช้.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒