ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ยานมาศ, ยานุมาศ '

  ยานมาศ, ยานุมาศ  หมายถึง [ยานนะมาด, ยานุมาด] น. พระราชยานคานหามสําหรับพระมหากษัตริย์มีลักษณะเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ทรงสูง หรือ พระแท่นราชบัลลังก์ทรงราบ มีทั้งที่มีพนักกงและไม่มีพนักกง ปิดทองทั้งองค์ ประกอบเข้ากับคานหาม ใช้หามหรือหิ้วถวายเป็นพระที่นั่งราชยานในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินโดยกระบวนพยุหยาตราทางบก.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ย่านลิเภา

  ดู ลิเภา.

 • ย่านาง ๑

  ดูใน ย่า.

 • ย่านาง ๒

  น. ชื่อไม้เถาชนิด Tiliacora triandra (Colebr.) Diels ในวงศ์ Menispermaceaeใช้ต้มหน่อไม้แก้รสขื่น รากใช้ทํายาได้, เถาวัลย์เขียว ก็เรียก.

 • ย่านางช้าง

  ดู โพกพาย.

 • ยานี

  น. ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง มี ๑๑ คํา จัดเป็น ๒ วรรค วรรคต้น ๕ คํา วรรคหลัง๖ คํา; ชื่อเพลงหน้าพาทย์.

 • ยาบ ๑

  น. เส้นปอ, เปลือกของต้นไม้บางชนิดที่มีปอหรือเส้นใย ใช้ปูรองขากูบกันไม่ให้กัดหนังช้างเป็นต้น.

 • ยาบ ๒, ยาบ ๆ

  ว. อาการที่โบกหรือกระพือขึ้นลงช้า ๆ, อาการที่สูงขึ้นและยุบลงช้า ๆ,ใช้ว่า เยิบยาบ ก็มี.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒