ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ยาตนา '

  ยาตนา  หมายถึง [ตะนา] น. ความเจ็บปวด, การทรมาน. (ป., ส.).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ยาตร, ยาตรา

  [ยาด, ยาดตฺรา] ก. เดิน, เดินเป็นกระบวน. (ป., ส.).

 • ยาตร, ยาตรา

  [ยาด, ยาดตฺรา] ก. เดิน, เดินเป็นกระบวน. (ป., ส.).

 • ยาน ๑

  น. เครื่องนําไป, พาหนะต่าง ๆ เช่น รถ เกวียน เรือ, มักใช้เข้าคู่กับคำพาหนะ เป็น ยานพาหนะ. (ป., ส.).

 • ยานเกราะ

  น. พาหนะล้อหรือสายพานที่สร้างขึ้นด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันตนเองจากอาวุธยิงเล็งตรงหรืออาวุธยิงเล็งจำลอง และป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดหรือป้องกันอันตรายจากนิวเคลียร์ ชีวะ เคมีในระดับหนึ่ง.

 • ยานพาหนะ

  น. ยานต่าง ๆ มีรถและเรือเป็นต้น.

 • ยานอวกาศ

  น. ยานที่ส่งขึ้นไปเดินทางในอวกาศ.

 • ยาน ๒

  ว. อาการที่หย่อนลงหรือห้อยลงกว่าระดับที่ควรมีควรเป็นตามปรกติ.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒