ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ยอดด้วน '

  ยอดด้วน  หมายถึง น. เถาหัวด้วน.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ยอดดี

  ว. ดีที่สุด เช่น รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี.

 • ยอดน้ำ

  (ภูมิ) น. แหล่งที่เกิดของลํานํ้า, ต้นนํ้า ก็เรียก.

 • ยอดเยี่ยม

  ว. ดีที่สุด, เลิศที่สุด, เยี่ยมยอด ก็ว่า.

 • ยอดสร้อย

  น. นางผู้เป็นที่รักยิ่ง.

 • ยอดอก

  น. บริเวณเหนือลิ้นปี่.

 • ยอดจาก

  ดู มังกร ๒.

 • ยอดม่วง

  ดู ตาเดียว ๑.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒