ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' มัน ๒ '

  มัน ๒  หมายถึง น. เนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดหนึ่งในคนและสัตว์ มีลักษณะนุ่ม ๆ หยุ่น ๆ มีไขมันอยู่ในตัวเช่น มันหมู มันไก่.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • มันแข็ง

  น. มันของหมูที่ติดอยู่กับหนัง.

 • มันเปลว

  น. มันที่ติดอยู่ที่พุงและลำไส้.

 • มันสมอง

  น. เรียกส่วนที่อยู่ภายในกะโหลกศีรษะ มีลักษณะนุ่ม ๆ หยุ่น ๆ เป็นลูกคลื่นเป็นที่รวมประสาทให้เกิดความรู้สึก.

 • มัน ๓

  ส. คําใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง สําหรับผู้ใหญ่เรียกผู้น้อย มีเด็กเป็นต้นตามสถานะที่ควร สําหรับเรียกผู้อื่นอย่างไม่ยกย่อง และสําหรับเรียกสัตว์หรือสิ่งอื่นทั่ว ๆ ไปตามที่ควร, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๓.

 • มัน ๔

  ก. เพลิน, ถูกอกถูกใจ, ออกรสออกชาติ, เช่น เกาเสียมัน.

 • มันเขี้ยว

  ก. อยากกัดอยากกินอยู่เรื่อย ๆ.

 • มันมือ

  ก. อยากใช้มือเล่นหรือทำเป็นต้นอยู่เรื่อย ๆ.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒