ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' มังส-, มังสะ, มางสะ '

  มังส-, มังสะ, มางสะ  หมายถึง น. เนื้อของคนและสัตว์. (ป.).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • มังส-, มังสะ, มางสะ

  น. เนื้อของคนและสัตว์. (ป.).

 • มังส-, มังสะ, มางสะ

  น. เนื้อของคนและสัตว์. (ป.).

 • มังสวิรัติ

  น. การงดเว้นกินเนื้อสัตว์, เรียกอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์มีแต่พืชผัก ว่า อาหารมังสวิรัติ.

 • มังสี ๑

  น. พานรูปรีใช้รองสังข์รดนํ้าเป็นต้น.

 • มังสี ๒

  (กลอน) ว. เนื้องาม, ผิวงาม, เช่น เฉกโฉมแม่มังสี เสาวภาคย์ กูเอย. (นิ. นรินทร์).

 • มังหงัน

  น. ดอกมะพร้าว. (ช.).

 • มัจจะ

  น. ผู้ที่ต้องตาย ได้แก่พวกมนุษย์ ดิรัจฉาน. (ป.).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒