ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' มอซอ '

  มอซอ  หมายถึง ว. ดําคลํ้า, ไม่ผ่องใส, หม่น, เช่น แต่งตัวมอซอ.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • มอหมึก

  ว. สีขาวเจือดํา.

 • มอง ๑

  ก. มุ่งดู.

 • มองการณ์ไกล

  ก. คาดคะเน เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องหรือใกล้เคียงโดยอาศัยเหตุผลหรือประสบการณ์เป็นต้น, เห็นการณ์ไกล ก็ว่า.

 • มองเมียง

  ก. เลียบ ๆ เคียง ๆ ดู.

 • มองเสี้ยว

  น. ท่าโขนท่าหนึ่ง.

 • มอง ๒

  น. เครื่องจับปลาชนิดหนึ่งจำพวกอวน แต่เล็กสั้น และตาถี่กว่าอวน ใช้ในแม่น้ำลำคลอง.

 • มอง ๓

  น. ฆ้องขนาดเล็ก เรียกว่า ฆ้องมอง.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒