ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' มลังเมลือง '

  มลังเมลือง  หมายถึง [มะลังมะเลือง] ว. สุกใส, อร่ามเรือง.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • มล้า

  [มะล้า] ว. ล้า.

 • มลาก

  [มะลาก] ก. ลาก. ว. มาก, ดี.

 • มล้าง

  [มะล้าง] ก. ม้าง, ล้าง, ฆ่า, ผลาญ.

 • มลาน ๑

  [มะลาน] ว. เหี่ยว, แห้ง; อ่อน, อิดโรย; ตาย; โศกเศร้า, หมอง. (ส. มฺลาน).

 • มลาน ๒

  [มะลาน] ว. ลนลาน; ลานตา. (แผลงมาจาก ลาน).

 • มล่าน

  [มะล่าน] ก. วิ่งอย่างรีบ, วิ่งพล่าน.

 • มลาย

  [มะลาย] ก. แตก, ตาย, ทําลาย.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒