ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' มือรอง '

  มือรอง  หมายถึง น. ผู้มีความสำคัญเป็นคนที่ ๒ รองจากมือแรก,

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • มือร้อน

  ว. เรียกคนที่มักปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นหรือไม่งอกงามว่า คนมือร้อน,ตรงข้ามกับ มือเย็น.

 • มือล่าง

  น. ผู้รับไพ่ที่มือบนทิ้งให้.

 • มือลิง

  น. ไม้สําหรับติดข้างเรือ อยู่ในระหว่างกงหรือต่อจากกง,เรียกเรือต่อเช่นเรือสำปั้นที่มีมือลิง ๓ คู่ หรือ ๕ คู่ เป็นต้นอันแสดงถึงขนาดความยาวของเรือว่า เรือ ๓ มือลิง เรือ ๕ มือลิง.

 • มือไว

  หรือฉ้อราษฎร์บังหลวง.

 • มือสอง

  น. เพชฌฆาตที่ลงดาบประหารชีวิตนักโทษเป็นคนที่ ๒.

 • มือสะอาด

  (สํา) ว. มีความประพฤติดี, มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกง

 • มือสั้นตีนสั้น

  (สํา) ก. ขาดกําลังที่จะช่วยให้กิจการสําเร็จด้วยดี.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒