ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' มิตรจิตมิตรใจ '

  มิตรจิตมิตรใจ  หมายถึง (สํา) น. ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน เช่น ต่างก็มีมิตรจิตมิตรใจต่อกัน.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • มิตรภาพ

  น. ความเป็นเพื่อน เช่น มิตรภาพระหว่างเขาทั้งสอง. (ส.).

 • มิตรสหาย

  [มิด-] น. เพื่อนฝูง.

 • มิติ ๑

  น. การวัด (มักใช้ประกอบหลังศัพท์อื่น) เช่น ตรีโกณมิติ สังคมมิติ,ขนาดซึ่งวัดไปตามทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยถือขนาดยาวเป็นมิติที่ ๑ ขนาดกว้างเป็นมิติที่ ๒ ขนาดหนาหรือสูงเป็นมิติที่ ๓ และถือว่าเวลาเป็นมิติที่ ๔, ในทางศิลปะอาจใช้ หนาหรือลึก แทนกว้างหรือยาว ก็ได้. (ส.).

 • มิติ ๒

  น. ด้าน, มุมมอง, เช่น เปิดมิติใหม่ของวงการภาพยนตร์.

 • มิเตอร์

  น. เครื่องสำหรับวัดขนาด จำนวน เวลา และ มุม เช่น มิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟฟ้า, มาตร ก็ว่า. (อ. meter).

 • มิถยา

  [มิดถะหฺยา] ว. มิจฉา. (ส. มิถฺยา; ป. มิจฺฉา).

 • มิถุน

  น. ชื่อกลุ่มดาวราศีที่ ๒. (ป., ส. มิถุน ว่า คนคู่).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒