ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ภัณฑาคาริก '

  ภัณฑาคาริก  หมายถึง [พันดาคาริก, พันทาคาริก] น. เจ้าหน้าที่ผู้รักษาคลังเก็บสิ่งของของสงฆ์. (ป.).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ภัณฑารักษ์

  [พันทารัก] น. ผู้ดูแลรักษาสิ่งของ โดยมากได้แก่จำพวกโบราณวัตถุศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถานเป็นต้น. (ส. ภาณฺฑารกฺษ).

 • ภัณฑนะ

  [พันดะนะ] (แบบ) น. การทะเลาะ, การทุ่มเถียง, การแก่งแย่ง.(ป.; ส. ภณฺฑน, ภาณฺฑน).

 • ภัณฑาคาร

  ดู ภัณฑ–, ภัณฑ์.

 • ภัณฑาคาริก

  ดู ภัณฑ–, ภัณฑ์.

 • ภัณฑารักษ์

  ดู ภัณฑ–, ภัณฑ์.

 • ภัณฑู

  [พันดู] (แบบ) ว. โล้น, ล้าน. (ป. ภณฺฑุ).

 • ภัณฑูกรรม

  น. การปลงผม. (ป. ภณฺฑุกมฺม).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒