ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ภรรยา '

  ภรรยา  หมายถึง [พันยา, พันระยา] น. ภริยา, เมีย, หญิงที่เป็นคู่ครองของชาย, คู่กับสามี. (ส. ภารฺยา; ป. ภริยา).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ภระมร

  [พฺระมอน] น. ภมร.

 • ภระมรี

  [พฺระมะรี] น. ภมรี.

 • ภรัสดาษ

  [พฺรัดสะดาด] (โบ) น. ภรรดา, ผัว.

 • ภราดร, ภราดา, ภราตร–, ภราตฤ–

  [พะราดอน, พะราดา, พะราตฺระ–, พะราตฺรึ–] น. พี่ชาย, น้องชาย.(ส. ภฺราตฺฤ; ป.ภาตา, ภาตุ).

 • ภราดร, ภราดา, ภราตร–, ภราตฤ–

  [พะราดอน, พะราดา, พะราตฺระ–, พะราตฺรึ–] น. พี่ชาย, น้องชาย.(ส. ภฺราตฺฤ; ป.ภาตา, ภาตุ).

 • ภราดร, ภราดา, ภราตร–, ภราตฤ–

  [พะราดอน, พะราดา, พะราตฺระ–, พะราตฺรึ–] น. พี่ชาย, น้องชาย.(ส. ภฺราตฺฤ; ป.ภาตา, ภาตุ).

 • ภราดร, ภราดา, ภราตร–, ภราตฤ–

  [พะราดอน, พะราดา, พะราตฺระ–, พะราตฺรึ–] น. พี่ชาย, น้องชาย.(ส. ภฺราตฺฤ; ป.ภาตา, ภาตุ).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒