ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ภาระ ๒, ภารา ๑ '

  ภาระ ๒, ภารา ๑  หมายถึง น. ชื่อมาตราชั่งนํ้าหนักมคธ ๒๐ ตุลา เป็น ๑ ภาระ. (ส. ภาร).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ภารา ๒

  (โบ) น. พารา, เมือง.

 • ภาว–, ภาวะ

  [พาวะ–] น. ความมี, ความเป็น, ความปรากฏ, เช่น ภาวะน้ำท่วมภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ. (ป., ส.).

 • ภาว–, ภาวะ

  [พาวะ–] น. ความมี, ความเป็น, ความปรากฏ, เช่น ภาวะน้ำท่วมภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ. (ป., ส.).

 • ภาวศุทธิ

  [พาวะสุดทิ] น. ความบริสุทธิ์แห่งใจ. (ส.).

 • ภาวะฉุกเฉิน

  น. ภาวะอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร หรืออันอาจทําให้ประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือภาวะการรบหรือการสงคราม.

 • ภาวนา

  [พาวะ–] น. การทําให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นทางจิตใจ. ก. สำรวมใจให้แน่วแน่เป็นสมาธิ เช่น สวดมนต์ภาวนา, สำรวมใจตั้งความปรารถนา เช่น นั่งภาวนาขอให้พระช่วย. (ป.).

 • ภาวนามัย

  ว. สําเร็จด้วยภาวนา. (ป.).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒