ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ภาคี '

  ภาคี  หมายถึง น. ผู้มีส่วน, ผู้เป็นฝ่าย. (ป.; ส. ภาคินฺ).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ภาคียะ

  ว. ควรแบ่งเป็นส่วน, เป็นส่วน.

 • ภาชนะ

  [พาชะนะ, พาดชะนะ] น. เครื่องใช้จำพวกถ้วยโถโอชามหม้อไหเป็นต้นสําหรับใส่สิ่งของ. (ป., ส.).

 • ภาชนีย–

  [พาชะนียะ–] (แบบ) น. ของควรแจก, ของควรแบ่ง. ว. ควรแจก,ควรแบ่ง. (ป.).

 • ภาชี

  (แบบ) น. ผู้แบ่ง, เพศหญิงใช้ว่า ภาชินี.

 • ภาณ, ภาณ–

  [พาน, พานะ–] (แบบ) น. การบอก, การกล่าว, การสวด. (ป.).

 • ภาณ, ภาณ–

  [พาน, พานะ–] (แบบ) น. การบอก, การกล่าว, การสวด. (ป.).

 • ภาณวาร

  [พานะวาน] น. ธรรมที่จัดไว้เป็นหมวด, หมวดหนึ่ง ๆ; ข้อธรรมที่จัดไว้เป็นหมวด, ข้อธรรมหมวดหนึ่ง ๆ สําหรับสาธยาย. (ป.).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒