ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ภัพ '

  ภัพ  หมายถึง ว. ดี, งาม, เหมาะ, ควร. (ป. ภพฺพ; ส. ภวฺย, ภาวฺย).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ภัย

  น. สิ่งที่น่ากลัว, อันตราย, เช่น อัคคีภัย คือ ภัยที่เกิดจากไฟ อุทกภัยคือ ภัยที่เกิดจากน้ำ. (ป., ส. ภย).

 • ภัสดา

  [พัดสะ–] น. ภรรดา, ผัว. (ส. ภฺรตฺฤ; ป. ภตฺตา).

 • ภัสตรา

  [พัดสะตฺรา] (แบบ) น. สูบลม. (ส.).

 • ภัสมะ

  [พัดสะ–] น. เถ้า, ธุลี. ก. ทําให้แหลก. ว. แหลก, ละเอียด. (ป., ส.).

 • ภัสสร

  [พัดสอน] น. แสงสว่าง, รัศมี. (ป.).

 • ภา

  น. แสงสว่าง, รัศมี. (ป., ส.).

 • ภากร

  น. พระอาทิตย์. (ป.).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒