ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

  • ความหมายของคำว่า ' ฟูมเลี้ยง '

    ฟูมเลี้ยง  หมายถึง ก. ดูแลรักษา.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒