ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' พาณี '

  พาณี  หมายถึง น. เสียง, ถ้อยคํา, ภาษา; เจ้าแม่แห่งวาจา คือ พระสรัสวดี.(ป., ส. วาณี).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • พาด

  ก. ก่าย เช่น ขาพาดหมอนข้าง, ทอด เช่น พาดบันได พาดสะพาน,พิง เช่น เอาบันไดพาดไว้ที่กำแพง, วางทาบลง, วางทาบห้อยลง,เช่น ผ้าขาวม้าพาดบ่า พาดผ้าไว้ที่ราวพาดผ้าสังฆาฏิ.

 • พาดควาย

  ว. เรียกลักษณะการห่มผ้าของพระอย่างหนึ่ง คือเอาจีวรจีบเข้าแล้วพาดบ่าแล้วคาดรัดประคดอก ว่า ห่มพาดควาย.

 • พาดพิง

  ก. เกี่ยวโยงไปถึง เช่น ให้การพาดพิงถึงผู้อื่น.

 • พาดหัวข่าว

  ก. เก็บความสําคัญของข่าว นํามาตีพิมพ์เป็นหัวเรื่องโดยใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ผิดปรกติเพื่อให้เกิดความสนใจ, เรียกข่าวเช่นนั้นว่า ข่าวพาดหัว.

 • พาดไฉน

  [ฉะไหฺน] น. ชื่อไม้พุ่มชนิด Enkleia siamensis Nervling ในวงศ์Thymelaeaceae ใช้ทํายาได้, พันไฉน ก็เรียก.

 • พาต

  น. ลม. (ป., ส. วาต).

 • พาท

  น. คําพูด, ถ้อยคํา. (ป., ส. วาท).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒