ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' พ่าง '

  พ่าง  หมายถึง น. พื้น, มักใช้เข้าคู่กันเป็น พ่างพื้น เช่น พ่างพื้นพสุธา. ว. เพียง,เช่น เหมือน, แทบ, พาง หรือ ปาง ก็ว่า.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • พาชี

  น. ม้า. (ป.; ส. วาชี).

 • พาณ, พาณ

  [พาน, พานนะ] น. ลูกธนู, ลูกปืน. (ป.; ส. วาณ).

 • พาณ, พาณ

  [พาน, พานนะ] น. ลูกธนู, ลูกปืน. (ป.; ส. วาณ).

 • พาณโยชน์

  น. แล่งธนู. (ส. วาณโยชน).

 • พาณวาร

  น. เกราะ. (ส. วาณวาร).

 • พาณาสน์

  น. คันธนู. (ส. วาณาสน).

 • พาณาสน์

  ดู พาณ, พาณ.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒