ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' พังพวย '

  พังพวย  หมายถึง ดู แพงพวย.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • พังพอน

  น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในสกุล Herpestes วงศ์ Viverridaeขนหนาสีนํ้าตาลหรือเทา หัวแหลม หางยาวเป็นพวง เคลื่อนไหวเร็วมากกินสัตว์ ในประเทศไทยมี ๒ ชนิด คือ พังพอนธรรมดา(H. javanicus) ตัวเล็ก สีนํ้าตาล และพังพอนกินปู หรือ พังพอนยักษ์ (H. urva) ตัวใหญ่สีเทา มีแต้มขาวที่ด้านข้างลําคอ.

 • พังพาน

  น. คองูเห่าหรืองูจงอางที่แผ่แบนออกทำท่าจะฉก, แม่เบี้ย ก็เรียก.

 • พังพาบ

  ก. อาการที่นอนคว่ำ หน้าเชิด.

 • พังเพย

  น. ถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว โดยกล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง เช่น กระต่ายตื่นตูม.

 • พัช

  [พัด] น. วัช, คอก. (ป. วช).

 • พัชนี

  [พัดชะ] น. พัด. (ป. วีชนี).

 • พัชระ

  น. เพชร. (ส. วชฺร; ป. วชิร).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒