ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' พะแนง '

  พะแนง  หมายถึง น. แกงคั่วไก่หรือเนื้อเป็นต้น นํ้าแกงข้น.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • พะพาน

  ก. พ้องพาน เช่น อย่าให้ความชั่วมาพะพาน, พบปะ เช่น ไม่ได้พบปะพะพานมานาน, เกี่ยวพัน เช่น กิ่งไม้ยื่นมาระพะพาน.

 • พะพิง

  ก. พักพิงหรือแอบอิงอาศัย, พะ ก็ว่า.

 • พะเพิง

  น. เพิงที่ต่อปะเข้าไปกับด้านสกัดของเรือน, พะเพิง หรือ เพิงพะก็เรียก.

 • พะยอม

  น. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Shorea roxburghii G. Don ในวงศ์Dipterocarpaceae ดอกสีขาว กลิ่นหอม เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง.

 • พ่ะย่ะค่ะ

  ว. คํารับหรือคําลงท้ายที่ผู้ชายใช้เพ็ดทูลพระราชวงศ์ที่ดํารงพระยศเจ้าฟ้า.

 • พะยุพยุง

  [พะยุง] ก. ช่วยกันพยุง เช่น ช่วยพะยุพยุงคนเจ็บ, พะยุพยุงจูงจับหิ้วปากคนละข้าง. (ม. ร่ายยาว ชูชก).

 • พะยูง

  น. ชื่อไม้ต้นชนิด Dalbergia cochinchinensis Pierre ex Laness.ในวงศ์ Leguminosae เนื้อไม้สีแดงคลํ้า ใช้ทําเครื่องเรือน.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒