ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' พลิก '

  พลิก  หมายถึง [พฺลิก] ก. กลับด้านหนึ่งเป็นอีกด้านหนึ่ง เช่น เรือพลิกท้อง ปลาพลิกท้อง นอนพลิกข้าง พลิกหน้าหนังสือ พลิกถ้อยคํา.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • พลิกกระเป๋า

  (ปาก) ก. เสียจนหมดตัวเพราะผิดจากที่คาดหมายไว้(ใช้แก่การพนัน).

 • พลิกตัว

  ก. เปลี่ยนท่านอนจากท่าหนึ่งเป็นอีกท่าหนึ่งเช่นจากนอนหงายเป็นนอนตะแคง.

 • พลิกแผ่นดิน

  (สํา) ก. เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบหรือวิธีการปกครองแผ่นดิน.ว. อาการที่ตามหาเท่าไร ๆ ก็ไม่พบ เช่น หาจนพลิกแผ่นดิน.

 • พลิกแพลง

  [แพฺลง] ว. ยักเยื้องถ่ายเทเป็นอย่างอื่น ๆ, ที่เปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากแบบปรกติธรรมดา, เช่น พูดพลิกแพลง ทำพลิกแพลง เล่นพลิกแพลง เตะตะกร้อท่าพลิกแพลง. ก. กลับกลาย, เปลี่ยนแปลง,เช่น วิธีการพลิกแพลง; ดัดแปลง, ยักย้ายถ่ายเท, เช่น ช่างพลิกแพลง.

 • พลิกศพ

  ก. ชันสูตรศพ.

 • พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ

  (สํา) ก. เปลี่ยนแปลงหรือทําให้ผิดไปจากเดิมอย่างตรงกันข้าม,กลับหน้ามือเป็นหลังมือ ก็ว่า.

 • พลิพัท

  [พะลิ] น. โคผู้. (ป. พลิวทฺท).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒