ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' พล่อย '

  พล่อย  หมายถึง [พฺล่อย] ว. อาการที่พูดง่าย ๆ โดยไม่ตริตรอง.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • พละ

  ดู พล, พล.

 • พละพลา

  [พฺละพฺลา] (โบ) น. พลับพลา.

 • พลั่ก

  [พฺลั่ก] ว. อาการที่ไหลทะลักออกมาด้วยกําลังดัน เช่น เลือดออกพลั่ก; เสียงดังเช่นนั้น.

 • พลัง

  [พะ] ว. กําลัง, มักใช้พูดเข้าคู่กันว่า กําลังพลัง.

 • พลังงาน

  (วิทยา) น. ความสามารถซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้แรงงานได้.(อ. energy).

 • พลังงานจลน์

  น. พลังงานที่มีในเทหวัตถุ เนื่องจากการเคลื่อนที่ของเทหวัตถุนั้น.(อ. kinetic energy).

 • พลังงานศักย์

  น. พลังงานที่มีในเทหวัตถุ เนื่องจากตําแหน่งที่อยู่ของเทหวัตถุนั้น.(อ. potential energy).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒