ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' พลวดกินลูก '

  พลวดกินลูก  หมายถึง [พฺลวด] ดู กระทุ.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • พลวดใหญ่

  [พฺลวด] ดู กระทุ.

 • พลวัต

  [พนละ] ว. ซึ่งเกี่ยวข้องกับแรง, ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลของแรงเช่นการเคลื่อนที่. (อ. dynamic).

 • พลศาสตร์

  [พนละ] น. วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่ง ซึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของเทหวัตถุที่เป็นของแข็ง แบ่งเป็นสาขาย่อย ๆ คือ จลนพลศาสตร์และ จลนศาสตร์. (อ. dynamics).

 • พลอ

  [พฺลอ] (ถิ่นปักษ์ใต้) ก. ฝานเอาเปลือกแข็งออก.

 • พล้อ ๑

  [พฺล้อ] น. ต้นกะพ้อ. (ดู กะพ้อ ๒).

 • พล้อ ๒

  [พฺล้อ] ก. พ้อ.

 • พลอง ๑

  [พฺลอง] น. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กหลายชนิด ในสกุล Memecylonวงศ์ Melastomataceae เนื้อละเอียดและแข็ง เช่น พลองขี้นก(M. floribundum Blume) พลองเหมือด (M. edule Roxb.).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒