ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' พลวง ๑ '

  พลวง ๑  หมายถึง [พฺลวง] น. ธาตุลําดับที่ ๕๑ สัญลักษณ์ Sb เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวคล้ายโลหะเงิน เปราะ หลอมละลายที่ ๖๓๐.๕?ซ. มีสมบัติพิเศษ คือ ขยายตัวเมื่อแข็งตัว ใช้ประโยชน์นําไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ. (อ. antimony).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • พลวง ๒

  [พฺลวง] น. ชื่อไม้ต้นชนิด Dipterocarpus tuberculatus Roxb.ในวงศ์ Dipterocarpaceae ใบใหญ่ ใช้ห่อยาสูบและมุงหลังคา,คลุ้ง ตองตึง หรือ ตึง ก็เรียก.

 • พลวดกินลูก

  [พฺลวด] ดู กระทุ.

 • พลวดใหญ่

  [พฺลวด] ดู กระทุ.

 • พลวัต

  [พนละ] ว. ซึ่งเกี่ยวข้องกับแรง, ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลของแรงเช่นการเคลื่อนที่. (อ. dynamic).

 • พลศาสตร์

  [พนละ] น. วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่ง ซึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของเทหวัตถุที่เป็นของแข็ง แบ่งเป็นสาขาย่อย ๆ คือ จลนพลศาสตร์และ จลนศาสตร์. (อ. dynamics).

 • พลอ

  [พฺลอ] (ถิ่นปักษ์ใต้) ก. ฝานเอาเปลือกแข็งออก.

 • พล้อ ๑

  [พฺล้อ] น. ต้นกะพ้อ. (ดู กะพ้อ ๒).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒