ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' พลความ '

  พลความ  หมายถึง [พนละ] น. ข้อความที่ไม่ใช่ส่วนสำคัญของเรื่อง, ตรงข้ามกับ ใจความ.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • พลตระเวน

  [พน] (โบ) น. พลตํารวจพระนครบาลผู้ตรวจตราเหตุการณ์.

 • พลเทพ

  [พนละ] น. ชื่อตําแหน่งจตุสดมภ์ตําแหน่งหนึ่ง คือ เสนาบดีฝ่ายเกษตร.

 • พลเมือง

  [พนละ] น. ประชาชน, ราษฎร, ชาวประเทศ.

 • พลรบ

  [พนละ] น. ทหารที่ทำหน้าที่ฝ่ายรบ.

 • พลร่ม

  [พน] น. หน่วยทหารหรือตำรวจที่ได้รับการฝึกให้กระโดดร่มชูชีพจากเครื่องบิน หรือเฮลิคอปเตอร์.

 • พลเรือน

  [พนละ] น. ผู้ซึ่งไม่ใช่ทหาร. ว. ที่ไม่ใช่ทหาร เช่น ข้าราชการพลเรือน.

 • พลโลก

  [พนละ] น. ชาวโลก, พลเมืองของโลก.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒