ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' พราหมณ์ขายเมีย '

  พราหมณ์ขายเมีย  หมายถึง [พฺราม] น. ชื่อมะม่วงพันธุ์หนึ่งของชนิด Mangifera indica L.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • พราหมณะ

  [พฺรามมะนะ] น. ชื่อคัมภีร์ศาสนาประเภทหนึ่งในยุคพระเวทของอินเดียโบราณ มีหลายคัมภีร์ด้วยกัน ส่วนใหญ่แต่งร้อยแก้ว ว่าด้วยการประกอบพิธีกรรม มีเรื่องราวของเทพต่าง ๆ ประกอบ.(ส. พฺราหฺมณ).

 • พราหมณัศบดี

  ดู พราหมณ์ ๑.

 • พราหมณี

  [พฺรามมะนี] น. นางพราหมณ์. (ป., ส.).

 • พราหมี

  [พฺรามมี] น. ชื่อหนึ่งของพระสรัสวดี; ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์โรหิณีมี ๗ ดวง, ดาวคางหมูหรือ ดาวปลาตะเพียน ก็เรียก.

 • พรำ, พรำ ๆ

  [พฺรํา] ก. ตกน้อย ๆ เรื่อยไป (ใช้แก่ฝน) ในคําว่า ฝนพรํา. ว. อาการที่ฝนตกน้อย ๆ เรื่อยไป ใช้ว่า ฝนตกพรํา ฝนตกพรํา ๆ.

 • พรำ, พรำ ๆ

  [พฺรํา] ก. ตกน้อย ๆ เรื่อยไป (ใช้แก่ฝน) ในคําว่า ฝนพรํา. ว. อาการที่ฝนตกน้อย ๆ เรื่อยไป ใช้ว่า ฝนตกพรํา ฝนตกพรํา ๆ.

 • พร่ำ

  [พฺรํ่า] ว. รํ่าไป, ซํ้า ๆ ซาก ๆ, บ่อย ๆ, เช่น พร่ำบ่น พร่ำเพ้อรำพันพร่ำสาธยายมนตร์.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒