ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' พรหมาณฑ์ '

  พรหมาณฑ์  หมายถึง ดู พรหม, พรหม.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • พรหมาสตร์

  ดู พรหม, พรหม.

 • พรหมินทร์

  ดู พรหม, พรหม.

 • พรหเมนทร์, พรหเมศวร

  ดู พรหม, พรหม.

 • พรหเมนทร์, พรหเมศวร

  ดู พรหม, พรหม.

 • พรอก

  [พฺรอก] ก. บอก, พูด, เช่น บัดบอกพรอกพราง.

 • พร่อง

  [พฺร่อง] ว. ไม่เต็มตามอัตราเพราะลดหรือขาดไป เช่น ตักแกงพร่องทำงานไม่พร่อง กินไม่รู้จักพร่อง. ก. ยุบไปหรือลดไปจากเดิม เช่นน้ำในโอ่งพร่องไป ข้าวสารในกระสอบพร่องไป.

 • พร้อง

  [พฺร้อง] ก. พูด, กล่าว, ร้อง.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒