ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' พยับเมฆ ๑ '

  พยับเมฆ ๑  หมายถึง ดูใน พยับ.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • พยับเมฆ ๒

  น. ชื่อไม้พุ่มชนิด Orthosiphon aristatus Miq. ในวงศ์ Labiataeดอกเล็กสีขาวอมม่วงอ่อน ออกเป็นช่อยาว เกสรเพศผู้ยาว ใบใช้ทํายาได้, หญ้าหนวดแมว ก็เรียก.

 • พยับหมอก ๑

  ดูใน พยับ.

 • พยับหมอก ๒

  น. ชื่อไม้พุ่มขนาดเล็กชนิด Plumbago auriculata Lam. ในวงศ์Plumbaginaceae ดอกเป็นช่อสีฟ้าอ่อน, เจตมูลเพลิงฝรั่ง ก็เรียก.

 • พยากรณ์

  [พะยากอน] ก. ทํานายหรือคาดการณ์โดยอาศัยหลักวิชา. น. ชื่อคัมภีร์โหราศาสตร์ว่าด้วยการทํานาย. (ป., ส. วฺยากรณ).

 • พยาฆร์

  [พะยาก] น. พยัคฆ์. (ส. วฺยาฆฺร; ป. พฺยคฺฆ).

 • พยางค์

  [พะยาง] น. ส่วนของคำที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่ง ๆ เช่น กะ มี ๑ พยางค์กระเป๋า มี ๒ พยางค์ พยากรณ์ มี ๓ พยางค์.

 • พยาธิ ๑

  [พะยาทิ] น. ความเจ็บไข้ เช่น โรคาพยาธิ ชาติชราพยาธิ. (ป. พฺยาธิ,วฺยาธิ; ส. วฺยาธิ).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒