ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' พุทธาวาส '

  พุทธาวาส  หมายถึง ดู พุทธ, พุทธ, พุทธะ.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • พุทธิ

  [พุดทิ] น. ปัญญา, ความฉลาด. (ป.).

 • พุทธิศึกษา

  น. การศึกษาที่เน้นในเรื่องการสอนให้เกิดความรู้ความคิดอย่างมีเหตุผล.

 • พุทธุปบาทกาล

  ดู พุทธ, พุทธ, พุทธะ.

 • พุทโธ่

  อ. คําที่เปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือรําคาญใจเป็นต้น.

 • พุทรา

  [พุดซา] น. ชื่อไม้ต้นชนิด Ziziphus mauritiana Lam. ในวงศ์Rhamnaceae กิ่งมีหนาม ผลมีทั้งกลมและรี, พายัพและอีสานเรียก กะทัน ทัน หรือ หมากทัน. (ป., ส. พทร).

 • พุธ

  น. ชื่อดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในระบบสุริยะ มองเห็นด้วยตาเปล่า อยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ ๕๘ ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔,๘๗๕ กิโลเมตร เป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีบรรยากาศและมีพื้นผิวคล้ายดวงจันทร์ของโลก; ชื่อวันที่ ๔ แห่งสัปดาห์.

 • พุธะ

  (โหร) น. ชื่อยาม ๑ ใน ๘ ยามในเวลากลางวัน. (ดู ยาม).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒