ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' พุทธาวาส '

  พุทธาวาส  หมายถึง น. ส่วนหนึ่งของวัดประกอบด้วย โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ซึ่งใช้เป็นที่ประกอบสังฆกรรม โดยมีกําแพงกันไว้ต่างหากจากส่วนที่พระภิกษุสามเณรอยู่อาศัย ซึ่งเรียกว่าสังฆาวาส, วัดที่สร้างขึ้นเป็นที่ประกอบสังฆกรรมโดยเฉพาะ โดยไม่มีสังฆาวาส เช่นวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • พุทธุปบาทกาล

  [พุดทุบบาดทะกาน] น. ช่วงเวลาที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลก.(ป.).

 • พุทธชาด

  [พุดทะ] น. ชื่อไม้เถาชนิด Jasminum auriculatum Vahl ในวงศ์Oleaceae ดอกสีขาวกลิ่นหอม, บุหงาประหงัน ก็เรียก.

 • พุทธรักษา

  [พุดทะ] น. ชื่อไม้ล้มลุกมีเหง้าหลายชนิดในสกุล Canna วงศ์Cannaceae ขึ้นเป็นกอ ดอกสีต่าง ๆ.

 • พุทธังกูร, พุทธางกูร

  ดู พุทธ, พุทธ, พุทธะ.

 • พุทธังกูร, พุทธางกูร

  ดู พุทธ, พุทธ, พุทธะ.

 • พุทธันดร

  ดู พุทธ, พุทธ, พุทธะ.

 • พุทธาภิเษก

  ดู พุทธ, พุทธ, พุทธะ.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒