ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' พิสูจน์ '

  พิสูจน์  หมายถึง ก. บ่ง, ชี้แจงให้รู้เหตุผล, เช่น เอาพยานหลักฐานไปพิสูจน์ความจริงในศาล, ทดลองให้เห็นจริง, ทดลองหาความจริง, เช่น มีวิธีพิสูจน์ว่าเป็นผงชูรสแท้หรือไม่. (ส. วิสูจน).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • พิสูจน์อักษร

  ก. ตรวจและแก้ไขที่ผิดในการพิมพ์หนังสือ.

 • พิหค

  [พิหก] น. นก. (ป., ส. วิหค).

 • พิหเคนทร์

  [พิหะเคน] น. พญานก.

 • พิหเคนทร์

  ดู พิหค.

 • พิหาร

  [พิหาน] น. ที่อยู่ของพระสงฆ์, วัด; วิหาร, ที่ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูป, คู่กับอุโบสถ. (ป. วิหาร).

 • พิฬาร

  [พิลาน] น. แมว. (ป. พิฬาร, วิฬาร; ส. วิฑาล).

 • พี

  ว. อ้วน, มักใช้เข้าคู่กับคํา อ้วน เป็น อ้วนพี. น. มัน.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒