ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' พิริยโยธา '

  พิริยโยธา  หมายถึง น. พลรบผู้กล้าหาญ. (ป. วิริย + โยธา).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • พิรี้พิไร

  ว. มัวทําโน่นนิดนี่หน่อย, อ้อยอิ่ง, ตะบิดตะบอย, เช่น ทำพิรี้พิไรมัวพิรี้พิไร.

 • พิรุณ

  น. ฝน; ชื่อเทวดาแห่งนํ้า เทวดาแห่งฝน เรียกว่า พระพิรุณ.(ป., ส. วรุณ).

 • พิรุธ

  ก. ผิดปรกติ, มีอาการน่าสงสัย, เช่น แสดงอาการพิรุธ ทำพิรุธ.(ป., ส. วิรุทฺธ).

 • พิรุฬห์

  [พิรุน] ว. งอกงาม, เจริญ. (ป. วิรุฬฺห; ส. วิรูฒ).

 • พิเรนทร์

  [พิเรน] ว. อุตรินอกลู่นอกทาง เช่น เล่นพิเรนทร์ คนพิเรนทร์.

 • พิเราะ

  ว. ไพเราะ, เพราะ, เสนาะ. (ข. พีเราะ).

 • พิโรธ

  (ราชา) ก. โกรธ, เคือง, ใช้ว่า ทรงพระพิโรธ. (ป., ส. วิโรธ ว่าการขัดขวาง).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒