ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' พิโยค '

  พิโยค  หมายถึง ก. พลัดพราก, จากไป. (ป., ส. วิโยค).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • พิรอด

  น. ชื่อแหวนชนิดหนึ่ง ถักด้วยผ้ายันต์หรือด้ายดิบเป็นต้น ใช้เป็นเครื่องราง.

 • พิระ

  น. ผู้เพียร, ผู้กล้า, นักรบ. (ป., ส. วีร).

 • พิรากล

  ว. เจ้ามารยา, เจ้าเล่ห์เจ้ากล.

 • พิราบ

  น. ชื่อนกในวงศ์ Columbidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับนกเขา รูปร่างคล้ายกันแต่ขนาดใหญ่กว่า ส่วนใหญ่ลําตัวสีเทาอมฟ้า หากินบนพื้นดิน กินเมล็ดพืช ที่พบทั่วไป คือ ชนิด Columba livia.(ส. วิราว, พิราว, พิราพ ว่า เสียงร้อง).

 • พิราม ๑

  น. การหยุดพัก, การหยุดเสียง, ที่สุด. (ส. วิราม).

 • พิราม ๒

  ว. งาม.

 • พิราลัย

  ก. ตาย (ใช้แก่เจ้าประเทศราช และสมเด็จเจ้าพระยา). (ส. วีร +อาลยว่า ที่อยู่ของนักรบ, สวรรค์).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒