ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' พิโดร '

  พิโดร  หมายถึง [พิโดน] ก. ฟุ้งไป (ใช้แก่กลิ่น). (ข. พิโดร; ส. วิตร).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • พิตร

  [พิด] น. ทรัพย์, ของเครื่องปลื้มใจ. (ส., ป. วิตฺต).

 • พิถย

  [พิดถะยะ] น. วิถี.

 • พิถยันดร

  [พิดถะยันดอน] น. ระหว่างวิถี.

 • พิถยันดร

  ดู พิถย.

 • พิถี

  น. ถนน, หนทาง. (ป. วีถิ).

 • พิถีพิถัน

  ว. ละเอียดลออมาก เช่น เขาเป็นคนพิถีพิถันในการเลือกเสื้อผ้า.

 • พิทย, พิทย์, พิทยา

  [พิดทะยะ, พิด, พิดทะยา] น. ความรู้. (ส. วิทฺยา; ป. วิชฺชา).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒