ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' พาล ๒, พาลา '

  พาล ๒, พาลา  หมายถึง (กลอน) ว. อ่อน, เด็ก, รุ่น. (ส., ป.); ชั่วร้าย, เกเร, เกะกะ, เช่นคนพาล. ก. หาเรื่องทำให้วุ่นวาย, หาเรื่องทำให้เดือดร้อน, เช่นพาลหาเรื่อง พาลหาเหตุ. น. คนชั่วร้าย, คนเกเร, เช่น คบคนพาลพาลพาไปหาผิด. (ป.).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • พาลกระแชง

  (ปาก) ก. พาลหาเรื่องทําให้วุ่นวาย.

 • พาลรีพาลขวาง

  (สํา) ว. ชอบหาเรื่องทะเลาะวิวาท.

 • พาลี

  น. เรียกรอยเป็นชั้น ๆ ที่โคนเขาวัวและควาย.

 • พาลีหลายหน้า

  (สํา) ว. กลับกลอก, ไม่ซื่อสัตย์.

 • พาลุก

  น. ทราย. (ป., ส. วาลุก).

 • พาโล

  ก. แสร้งพูดใส่ความไม่จริงให้คนอื่น, กล่าวหาความ, บางทีก็ใช้มีสร้อยว่า พาโลโสเก หรือ พาโลโฉเก. (ป., ส. พาล).

 • พาไล

  น. พะไล.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒