ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ฝักแค '

  ฝักแค  หมายถึง น. กระดาษห่อดินปืน ทําเป็นสายยาวแบน ๆ คล้ายฝักของต้นแคใช้เป็นชนวน; ชื่อตะเข็บผ้าชนิดหนึ่งรูปเหมือนฝักของต้นแค.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ฝักถั่ว

  (ปาก) น. การแสดงความอ่อนน้อม อ้อนวอน หรือขอร้องโดยวิธียกมือไหว้ เช่น มืออ่อนเป็นฝักถั่ว, การพลอยยกมือแสดงความเห็นชอบตามเขาไป มักใช้พูดตําหนิ นักการเมืองในเวลาลงคะแนนเสียง.

 • ฝักบัว ๑

  น. ชื่อฝีชนิดหนึ่ง ขึ้นตามหลังและต้นคอ มีลักษณะเหมือนฝักบัวมีหัวหลายหัว; ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทําด้วยแป้งผสมเชื้อ มีลักษณะเหมือนฝักบัว; ที่สําหรับโปรยนํ้า ให้เป็นฝอย มีลักษณะเหมือนฝักบัว ติดอยู่ที่ท่อประปาสำหรับอาบน้ำหรือติดที่กระป๋อง รดน้ำต้นไม้.

 • ฝักเพกา

  น. เครื่องประดับยอดปรางค์ ทําเป็นรูปหอก มีกิ่งเป็นรูปดาบแตกสาขาออกไป ๔ ทิศ, แง่งขิง ลําภุขัน สลัดได นพศูล หรือนภศูล ก็เรียก.

 • ฝักมะขาม

  น. ไม้สําหรับตีหัวคน ยาวราวศอกเศษ รูปแบนคล้ายฝักมะขามเรียก ไม้ฝักมะขาม; ส่วนย่อยที่ต่อกันเป็นกงเกวียน.

 • ฝักบัว ๑

  ดูใน ฝัก.

 • ฝักบัว ๒

  น. ชื่อนกชนิดหนึ่ง. (พจน. ๒๔๙๓).

 • ฝักฝ่าย

  น. พวก, ข้าง. ก. เข้าพวก, เข้าข้าง.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒