ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ผรณาปีติ '

  ผรณาปีติ  หมายถึง [ผะระ] น. ปีติที่เกิดแล้วทําให้รู้สึกซาบซ่านไปทั่วร่างกาย. (ป.).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ผรณาปีติ

  ดู ผรณ.

 • ผรสุ

  [ผะระสุ] น. ขวาน. (ป.; ส. ปรศุ).

 • ผริต, ผริต

  [ผะหฺริด, ผะริตะ] ก. แผ่ไป, ซ่านไป. (ป.).

 • ผริต, ผริต

  [ผะหฺริด, ผะริตะ] ก. แผ่ไป, ซ่านไป. (ป.).

 • ผรุพก

  [ผะรุ] น. กระโถน. (ส.).

 • ผรุส

  [ผะรุสะ, ผะรุดสะ] ว. หยาบ, หยาบคาย. (ป.).

 • ผรุสวาจา, ผรุสวาท

  [ ผะรุสะวาด, ผะรุดสะวาด] น. คําหยาบ. (ป.).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒